Drijvend wonen in Nederland

Nederland heeft een haat-liefde verhouding met water. We zijn er bijna allemaal dol op, maar moeten er ook rekening mee houden, want het water ligt altijd op de loer.

Drijvende woningen zijn dé oplossing om, als dat water dan toeslaat in ieder geval droge voeten te hebben. Het is de taak van de overheid om wonen op het water te stimuleren. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting maakte een rapport over waterwonen.


Lage polders

Woningen die drijven en huizen gebouwd op palen zijn bijzonder handig in gebieden die regelmatig onderstromen, zoals lage polders. Het wonen op het water levert ook meer ruimte voor bouwterrein op, zelfs in de Randstad.


Regels

Een van de punten die uit het rapport naar voren komt is het duidelijker maken van de regels voor het waterwonen. De overheid moet deze duidelijker vaststellen,zodat er geen onduidelijkheden over de eisen voor het waterwonen meer zijn. Nu zijn die regels er alleen voor woonboten.

 

foto7

Select

In het buitenland, Japan, Duitsland en Engeland zijn ze al veel verder met het wonen op het water. Zonder de woonboten zijn er in Nederland slechts 175 waterwoningen en deze zijn ook voornamelijk weggelegd voor een beperkte groep rijke mensen. Op korte termijn komen daar in IJburg, Amsterdam 185 exemplaren bij en ook in Dordrecht, Rheden en Groningen liggen plannen voor waterwoningen.