persoon_stel-samen-blauw_0803_balk

Hypotheek en belasting

Wanneer je een huis koopt, verandert niet alleen je woonomgeving maar ook je financiële situatie. Je bezit nu tenslotte een eigen pand en dat heeft invloed op de hoeveelheid belasting die je moet betalen. Onze belastingexpert Bram Iding van IDING Vechtstreek legt haarfijn uit hoe het zit met de hypotheekrenteaftrek, het eigenwoningforfait en de bijleenregeling.

"Wat verandert er nu we een huis hebben gekocht?"

Hypotheekrenteaftrek

‘Het grootste belastingvoordeel voor huiseigenaren zit hem in de hypotheekrenteaftrek. Heb je een eigen huis, dan mag je de hypotheekrente aftrekken van je inkomen. Zo betaal je feitelijk minder rente’, aldus Bram Iding. Dat scheelt een hoop geld. Je mag de hypotheekrente dertig jaar lang als aftrekpost bij je belastingaangifte opgeven. 

 

Eigenwoningforfait

De hypotheekrenteaftrek kent wel een kleine beperking: het eigenwoningforfait. ‘Heb je bijvoorbeeld een hypotheek van € 200.000, dan zal de correctie op de renteaftrek € 1.100 per jaar zijn’, zegt Bram. Het eigenwoningforfait is een bepaald percentage van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van je huis. Deze waarde wordt ieder jaar vastgesteld door de gemeente. In de onderstaande tabel zijn de percentages voor 2011 en 2012 te zien.

Als de WOZ-waarde meer is dan......maar niet meer dan... ...bedraagt het forfaitpercentage -€ 12.500 nihi l€ 12.500 € 25.0000, 20% € 25.000 € 50.0000, 30% € 50.000 € 75.0000, 40% € 75.000 € 1.020.0000, 55% € 1.020.000 - € 5.610 vermeerderd met 1,05% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.020.000

Bron: wozinformatie.nl

NB: 201 is vooralsnog gelijk aan 2011

Bij je belastingaangifte trek je dus de hypotheekrente af van je inkomen en het eigenwoningforfait tel je erbij op. Het bedrag dat overblijft is het bedrag waarover je belasting betaalt.


Bijleenregeling

De hoogte van de hypotheekrenteaftrek wordt beïnvloed door de zogenaamde bijleenregeling. ‘Als je je oude huis verkoopt met een overwaarde en vervolgens een nieuw huis koopt, wordt verwacht dat je de overwaarde gebruikt om het nieuwe huis te betalen’, zegt Bram Iding van IDING Vechtstreek. ‘De lening waarover je rente kunt aftrekken, mag dan niet hoger zijn dan de koopprijs en bijkomende kosten van de nieuwe woning, min de overwaarde van het oude huis.’

Voorbeeld van Bram ‘Je nieuwe woning kost €200.000 en de overwaarde van je oude huis is €50.000. Het bedrag waarover de rente aftrekbaar is, bedraagt dan maximaal €150.000. Ook als je besluit wel een hypotheek te nemen voor het volledige bedrag van €200.000, mag je slechts de rente over €150.000 aftrekken van je inkomen.’