Relevante juridische zaken bij de koop van een huis

Over sommige zaken hoef je bij de koop van een huis niet te steggelen, die zijn gewoon in de wet geregeld. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het goed is om te weten hoe de vork in de steel zit. Moviq zet de belangrijkste juridische zaken van de koop van een huis voor je op een rij.


Relevante juridische zaken

In de Wet Koop Onroerend Goed is vastgelegd dat je minimaal 3 dagen bedenktijd krijgt nadat je een woning hebt gekocht. Op deze manier heb je nog de kans om bijvoorbeeld een bouwtechnische keuring te laten plaatsvinden. Mocht je binnen deze periode besluiten toch af te zien van de koop, dan kan deze zonder opgaaf van reden ongedaan worden gemaakt. Natuurlijk ben je vrij om samen met de verkoper een langere bedenktijd af te spreken.

Praktisch gezien komt het dan op het volgende neer:
Koopovereenkomst ontvangen Bedenktijd eindigtmaandag donderdag dinsdag vrijdag woensdag maandag donderdag maandag vrijdag dinsdag zaterdag dinsdag zondag woensdag


Tip: Besluit je tijdens de bedenktijd af te zien van de koop, laat dit dan schriftelijk weten. Het liefst per aangetekende post met ontvangstbevestiging, zodat je bewijs hebt dat je tijdig hebt afgezegd.

 

Schriftelijke vastlegging

Behalve afspraken over bedenktijd, staat in de Wet Koop Onroerend Goed ook dat de koop pas is gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Dat betekent dat de verkoop pas rechtsgeldig is wanneer de koper en verkoper beiden hun handtekening onder een koopovereenkomst hebben gezet. Toch is hierdoor een mondelinge afspraak niet meteen waardeloos. In principe is de verkoper na een mondelinge overeenkomst namelijk verplicht om mee te werken aan het realiseren van de koop en het opstellen van de koopovereenkomst. Hij kan dus niet zomaar overal vanaf zien. Verder is het goed om je te realiseren dat, hoewel er vaak wordt gesproken van een ‘voorlopige’ koopovereenkomst, deze weldegelijk bindend is. Voorlopig wil in deze context alleen maar zeggen dat er nog aan bepaalde voorwaarden in de overeenkomst moet worden voldaan, voordat de woning bij de notaris officieel overgaat op de nieuwe eigenaar.


Erfpacht

Het komt nogal eens voor dat je met de koop van een huis niet de grond koopt waarop het gebouwd is. Deze grond is dan bijvoorbeeld eigendom van een gemeente. In zo’n geval koop je voor het huis het eigendomsrecht en voor de grond het erfpachtrecht. Dit houdt in dat je voor de grond jaarlijks een bedrag (canon) betaalt om deze in gebruik te hebben. De canon kan ook voor een bepaalde periode zijn afgekocht. Deze kosten neem je vervolgens over van de vorige huiseigenaar. Alle afspraken die je hierover maakt neem je op in de koopovereenkomst. Kom je er wat betreft de erfpacht niet helemaal uit met de verkoper? Dan kan het handig zijn om advies te vragen aan een notaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisvestingsvergunning

Gek genoeg is het niet vanzelfsprekend dat je met de koop van een huis ook daadwerkelijk in dat huis mag wonen. In een aantal gemeenten heb je daarvoor - onder een bepaalde koopprijs - een huisvestingsvergunning nodig. Omdat de koop dan valt of staat bij het verkrijgen van zo’n vergunning, wordt deze vaak als ontbindende voorwaarde in het koopovereenkomst opgenomen.


Lasten en beperkingen

Het kan zo zijn dat delen van je huis verhuurd zijn als je het koopt of dat buren het recht hebben om door jouw tuin te lopen. Bestaande huurovereenkomsten en erfdienstbaarheden zijn voorbeelden van bijzondere lasten en beperkingen die op een huis kunnen rusten. De verkopende partij is verplicht dit aan jou als koper te melden. Het kan tenslotte een reden zijn om voor jou als koper van de koop af te zien.


(Bodem)verontreiniging

Is er sprake van asbest of verontreinigde grond bij het huis waar jij je oog op hebt laten vallen? Het komt vaker voor dan je denkt. Daarom is het slim om bij buurtbewoners te informeren, zodat je hier uiteindelijk goede financiële afspraken over kunt maken met de verkoper.


Appartementsrecht

Als je een appartement koopt, koop je in feite het exclusieve gebruiksrecht van een gedeelte van een gebouw. Dit is het zogenaamde appartementsrecht. Alle appartementseigenaren samen zijn eigenaar van het hele gebouw. Met hen vorm je de Vereniging van Eigenaren (VvE). Voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes betaal je servicekosten. Om een goede schatting te kunnen maken van  je maandelijkse woonlasten is het daarom handig om te weten hoe hoog deze servicekosten zijn.
 

Tip: Check, voordat je een appartement koopt, of de vorige eigenaar nog onbetaalde rekeningen heeft openstaan bij de Vereniging van Eigenaren. Bijvoorbeeld voor servicekosten. Jij draait als koper namelijk op voor de tekorten van de verkoper.