Stedelijke nieuwbouw minder mooi dan gepland

De ideeën voor stedelijke wijken moeten in de loop van het bouwproces nogal eens bijgesteld worden vanwege te hoge kosten. Dat blijkt uit onderzoek van het Ruimtelijke Planbureau.

Om de hoge kosten te drukken wordt de woonomgeving versoberd of worden meer appartementen gebouwd. Het Ruimtelijke Planbureau (RPB) heeft dit onlangs vastgesteld de studie 'Stedelijke transformatie en grondeigendom'.


Compensatie

De kosten blijken de pan uit te rijzen door onder meer de hoge prijs van de stadsgrond. Daarnaast speelt de grote hoeveelheid verschillende eigenaren een belangrijke rol. Hierdoor moeten gemeenten vaak meer moeite doen dan verwacht  om de grond te bemachtigen en lopen de bouwprojecten grote vertraging op. Al deze extra kosten moeten later tijdens de bouw weer gecompenseerd worden. Dit wordt geprobeerd door extra appartementen in te passen, duurdere koopwoningen te bouwen, de woonomgeving anders in te richten of door bijvoorbeeld goedkopere materialen te gebruiken.   


 

nieuwbouw_heemskerk-schets-citadel_0711

Beter benut

Het kabinet wil dat in de toekomst bestaand bebouwd gebied beter benut wordt en er minder toevlucht wordt gezocht in grote nieuwbouwprojecten net buiten de stad. Van de nieuw te bouwen woningen moet 25 tot 40% tussen bestaande bouw plaatsvinden. Om dit te kunnen bewerkstelligen, moeten volgens het RPB gemeenten zich meer bewust worden van de potentiële problemen bij het verwerven van bouwgrond, zodat er beter bepaald kan worden of plannen wel of niet moeten worden aangepast.