persoon_vrouw-bank-compu_1008

Wanneer koopsubsidie?

De kosten van je hypotheek zijn vaak een grote uitgave, iedere maand weer. Dat geldt zeker voor starters. Een maandelijkse tegemoetkoming in je hypotheeklasten is dan meer dan welkom. Koopsubsidie geeft je net dat beetje ruimte dat je nodig hebt. Wanneer kom je hiervoor in aanmerking en hoe vraag je koopsubsidie aan?


Koopsubsidie helpt starters op weg

Deze subsidie is een maandelijkse bijdrage van de overheid om het eigenwoningbezit te bevorderen. In het algemeen, maar vooral onder starters op de woningmarkt. Het ministerie van VROM reserveert hiervoor jaarlijks een bepaald bedrag. De regels voor koopsubsidie zijn vastgelegd in de Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW).

 

Hypotheek sneller mogelijk

Sinds 1 januari 2007 is de wet BEW aangepast. De inkomens- en koopprijsgrenzen zijn verruimd en de regels vereenvoudigd. Dat is gunstig, want hierdoor kunnen meer mensen aanspraak maken op een koopsubsidie. En dus met een geruster hart een hypotheek afsluiten. De subsidie is afhankelijk van je vermogen (het zogenaamde ‘toetsinkomen’), de koopsom van je huis, de leensom van je hypotheek en je leeftijd. Hoe meer je verdient, hoe lager je eventuele subsidie is.


Algemene voorwaarden koopsubsidie

SenterNovem is verantwoordelijk voor de toewijzing van de koopsubsidie. Als je in aanmerking wilt komen voor deze subsidie, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning je eigendom wordt
 • Je bent geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning je eigendom wordt
 • Je gaat de woning zelf bewonen
 • Je vermogen (het 'toetsinkomen') is niet hoger dan € 19.698 (en niet hoger dan € 39.396 als je een fiscale partner hebt)
 • De koopsom mag niet meer bedragen dan € 158.850
 • De hypotheek mag niet meer bedragen dan € 171.558
 • Je moet Nationale Hypotheek Garantie aanvragen
 • De hypotheek heeft een rentevaste periode van minimaal 10 jaar
 • Bron: SenterNovem  


  Beperkt budget koopsubsidie

  Kom je volgens deze voorwaarden in aanmerking voor koopsubsidie? Doe dan een aanvraag, maar houd er wel rekening mee dat het budget hiervoor beperkt is. Zodra de limiet is bereikt, meldt het ministerie van VROM dit op www.senternovum.nl. Vanaf dat moment  worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen. Dus overweeg je een hypotheek af te sluiten, wees er dan snel bij. Anders bestaat de kans dat het subsidiebudget op is.