Wat doet de regering voor huiseigenaren?

Voor (toekomstige) huiseigenaren is het prettig om te weten wat de regering precies doet om de huizenmarkt te stimuleren. De regering presenteerde haar plannen op Prinsjesdag. Moviq zet die plannen graag voor je op een rij.

De kredietcrisis treft Nederland op allerlei fronten. De woningmarkt – van nieuwbouw tot bestaande bouw – is er daar een van. Minister van der Laan heeft daarom tijdelijke maatregelen getroffen voor (toekomstige) huiseigenaren. Gericht op de verbetering van de woningmarkt én de vergroting van het aantal energiebesparende maatregelen in huis.


Maatregelen voor huiseigenaren

Met de volgende maatregelen voorkomt de regering de crisis niet in je huishouden, maar zorgt er wel voor dat de klappen minder hard aankomen. Misschien stijgen je woonlasten, raak je je baan kwijt of ben je toch van plan een nieuwe woning te kopen. De regering neemt daarom maatregelen op het gebied van kopen, verkopen en energie besparen:


1. Uitbreiding van de Nationale Hypotheek Garantie

Het garantiebedrag is tijdelijk verhoogd naar €350.000. Daardoor krijgen banken meer zekerheid als ze hogere hypotheken verstrekken. En is het voor meer mensen mogelijk een woning te kopen.
 

2. Leegstandwet

De leegstandwet regelt dat je tijdelijk je huis mag verhuren. Dit verlaagt dubbele woonlasten als je net een nieuw huis hebt gekocht, maar je oude nog niet hebt verkocht.


3. Subsidieregeling maatwerkadvies

Met maatwerkadvies krijg je meteen inzicht in mogelijke energiebesparende maatregelen in je huis. Maar ook in wat de kosten zijn en welke besparing het oplevert. Deze subsidieregeling is goed voor het milieu, verlaagt de woonlasten en behoudt werkgelegenheid.

persoon_vierhandenschrijven_0711

4. BTW-verlaging voor vloer-, dak- en gevelisolatie

De regering verlaagt de BTW voor vloer-, dak- en gevelisolatie van woningen van 19 naar 6 procent. Zo bespaar je meer energie en verlaag je je energielasten. Bovendien stimuleert deze maatregel de werkgelegenheid.


5. Subsidieregeling isolatieglas

Ben je eigenaar van een woning die vóór 1995 is gebouwd, dan kun je subsidie aanvragen om isolatieglas te plaatsen. Dit verlaagt je energiekosten en is goed voor het milieu.
Lees meer over de subsidie op isolatieglas.


6. Energiebesparingskrediet (EBK)

De regering maakt het voordeliger om geld te lenen voor investeringen in duurzaamheid met het Energiebesparingskrediet.
 

7. De Regeling Groenprojecten

Met de regeling Groenprojecten kun je je geld ‘groen beleggen’ in groenfondsen. Maar je kunt ook geld lenen voor duurzame investeringen in je eigen woning. Eerst waren er alleen leningen mogelijk voor groene investeringen vanaf €20.000,-. Deze ondergrens is komen te vervallen. Dit maakt het aantrekkelijk om geld uit te trekken voor duurzame voorzieningen.