Wat er in een verbouwofferte staat

Je wilt de verbouwing van je huis uitbesteden aan een aannemer. Als je deze hebt gevonden zal hij, op basis van jouw wensen, een offerte uitbrengen. Hierin staan alle werkzaamheden (en eventuele materiaalkosten) die nodig zijn om je plannen te realiseren.


Dit moet er in de offerte staan

Zolang er nog onduidelijkheden zijn, is de offerte nog niet compleet. Maar als je precies weet wat je wilt, geeft de offerte tot in detail aan wat de kosten van je verbouwing zijn. Bepaalde informatie mag in een goede offerte niet ontbreken. Controleer of tenminste de volgende onderdelen zijn opgenomen:

  • Omschrijving van alle werkzaamheden
  • Plaats van het werk
  • Begindatum
  • Moment van oplevering
  • Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen
  • Kosten en btw
  • Betalingstermijnen
  • Eventuele risicoregelingen
  • Eventuele stelposten
  • Algemene voorwaarden


Wat zijn stelposten in een offerte?

Als een aannemer de offerte voor een verbouwing opstelt, neemt hij daarin een vaste prijs op: de aanneemsom. Echter, vaak zijn de verbouwplannen nog niet volledig, waardoor bepaalde onderdelen van het werk nog niet vaststaan. Hiervoor neemt de aannemer zogenaamde stelposten in de offerte op. Dit zijn kostenposten die vóór de verbouwing nog niet precies kunnen worden vastgesteld.

 

financien_berekening-detail_0710

Bijbetalen of geld terug?

De stelposten in een verbouwingsofferte zijn dus geschatte kosten. Vallen deze straks hoger uit, dan betaal je een bedrag bij. Zijn de kosten uiteindelijk lager, dan krijg je geld terug. Het is verstandig om met de aannemer af te spreken dat hij je eerst raadpleegt over de verwachte hoogte van de stelposten. Bespreek met de aannemer zeker ook andere (goedkopere) opties.